in@halattraction.be

Tijdens de gehele duur van Carnaval Halle en alle activiteiten verbonden aan Carnaval Halle, in een organisatie van Halattraction vzw, worden sfeerfoto’s genomen dewelke achteraf gepubliceerd kunnen worden voor diverse en mogelijks publicitaire doeleinden.

Indien u hierover vragen of opmerkingen hebt, kan u deze overmaken via in@halattraction.be