in@halattraction.be

ZZ Victor I

Posted On 05 mei 2017
Comment: Off

Zo pas vernomen dat ZZ Victor I ons verlaten heeft. ZZ Victor was Prins in 1985. Wij betuigen onze innige deelneming en wensen zijn echtgenote, kinderen en de familie veel sterkte toe.

Voorzitter Jos Appelmans.